EN

Çevre ve Enerji

​​​Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda, Çevre ve Enerji konusunda hedeflerimizi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan konularda sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yaparak çevremize duyarlı olmayı taahhüt ederiz.

  • Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,​​
  • Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
  • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
  • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı,​
​​​​