EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürebilir büyümenin sürdürebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak;

  • ​Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
  • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu teknolojileri dikkate almayı,
  • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
  • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
  • Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.