EN

İnsan

​​Bütün Şişecam şirketlerinde olduğu gibi Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. de önceliği en iyi yetenekleri bünyeye katmanın, geliştirmenin ve elde tutmanın yanı sıra mutlu, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak çalışanların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak, yüksek performans ve sürekli gelişimi sürdürülebilir kılmaktır.

Benimsenen endüstri ilişkileri stratejisinin temelinde ise, şirket vizyonu çerçevesinde yeni hedefler koymak ve gerçekleştirilen hedeflerin daha iyiye gitmesi için sürekli gelişim ve değişim sağlamak yer almaktadır.

Şişecam Topluluğu’nda ana hedefimiz:

  • Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanması,
  • Günümüz çalışma koşullarına uygun rekabet ve verimlilik odaklı endüstri ilişkilerinin sağlanması,
  • Şişecam kurum kültürüne uygun bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,
  • Çalışanlarımıza adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanmasıdır.
​​​​ ​